Dạ Tiệc – Hội Thảo – Văn Nghệ 18-3-2018

Nhà hàng Mekong Bistro
(Đối diện Portland Beauty School)
8200 NE Siskiyou St, Portland, OR 97220
Chúa Nhật,18-3-2018
6 giờ đến 10 giờ đêm

– Thực phẩm và sản phẩm độc hại, chết người, đến từ Việt Nam và Trung cộng
Diễn giả: Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết ến từ Houston TX
Tiến sĩ Mai Tranh Truyết, tác giả của nhiều sách và bài viết liên quan đến môi trường sống tại Việt Nam, thảm họa hóa chất độc hại trong thực phẩm, hóa chất độc hại trong nghề nails.

– Hóa chất độc hại ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe trong ngành nails
Diễn giả: Cô Nguyễn Nguyên Thủy đến từ Houston TX

Điều hợp: Huỳnh Quốc Bình– Giáo sĩ Tin Lành, radio talk show, tác giả của nhiều bài viết về chính trị, xã hội, cộng đồng, tôn giáo… Trong mục “Đời Sống An Bình” trên báo Phương Đông News và các báo Việt ngữ khác.

 

poster HQB copy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Discover WordPress

A daily selection of the best content published on WordPress, collected for you by humans who love to read.

Longreads

Longreads : The best longform stories on the web

The Daily Post

The Art and Craft of Blogging

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: