8 loại đồ dùng quen thuộc nhưng độc hại cần ngưng sử dụng ngay

Vietnamdaily 28/03/19 08:52 GMT+7 Gốc
Có một số loại đồ dùng gia đình vô cùng quen thuộc nhưng trên thực tế lại rất độc hại đến sức khỏe. Cần ngưng sử dụng 8 loại đồ dùng sau nếu không muốn ‘rước bệnh’ vào người.

Continue reading “8 loại đồ dùng quen thuộc nhưng độc hại cần ngưng sử dụng ngay”

Chọn Nghề Sinh Sống!

Huỳnh Quốc Bình

LTG: Tôi viết bài này để nêu ra vài nhận xét chủ quan của mình với hy vọng đóng góp cùng quý độc giả cái nhìn bao quát về việc chọn nghề sinh sống. Bài viết này không phải là giải pháp duy nhất hay loại “đũa thần” cho vấn đề tìm việc hay chọn nghề, nhưng người viết hy vọng rằng với những dữ kiện ai cũng đã biết sẽ được nhắc lại trong bài, với hy vọng giúp nhau thay đổi cách nhìn, tư duy, mà người Mỹ gọi là “mindset” (HQB)

Continue reading “Chọn Nghề Sinh Sống!”

Discover WordPress

A daily selection of the best content published on WordPress, collected for you by humans who love to read.

Longreads

Longreads : The best longform stories on the web

The Daily Post

The Art and Craft of Blogging

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.