$1000.00 Hỗ Trợ Cho Vay Thiên Tai

Disaster Loan Assistance

Federal Disaster Loans for Businesses, Private Non-profits, Homeowners and Renters
COVID-19 ECONOMIC INJURY DISASTER LOAN APPLICATION

Trong thời gian dịch bệnh Chinese Virus vừa qua. Ngoài tiền Loan, thất nghiệp… Chính phủ Hoa Kỳ giúp người dân nhiều khoản tiền khác nhau. Gần đây, có khoảng ngân sách $1000.00 dành cho những ai có “small business “ và, hoặc, khai thuế mẫu schedule C.

Quý vị nên nộp đơn càng sớm càng tốt.

https://covid19relief.sba.gov/#/

Tôi biết rõ 100% là có vài người nộp đơn trong vài ngày và đã nhận được $1000.00.

Đây là điều chắc chắn, không đùa.

Nếu quý vị đã biết rồi thì thôi. Nhưng xin vui lòng chuyển tin này đến những người khác, hầu cho ai có nhu cầu thì được giúp đỡ.

Bình Huynh

www.newhopemedianetwork.net

New Hope Media Network

Tạ Ơn Chúa Cảm Ơn Người! – Buổi Nói Chuyện và Ca Nhạc Đấu Tranh

Huỳnh Quốc Bình

Nhân Mùa Lễ Tạ ơn 2019 và sau buổi tổ chức “Nói Chuyện và Văn Nghệ Đấu Tranh” với chủ đề “God Bless America! Real freedom for Vietnam!”

Chúng tôi xin được tạ ơn Chúa, vì trong vòng hai năm qua Ngài đã cho chúng tôi có sức khỏe, ý chí và điều kiện để cùng một số anh chị em tử tế, có lòng phục vụ người khác, hoàn thành một số công tác mà chúng tôi tin rằng có ích cho xã hội qua tổ chức bất vụ lợi New Hope Media Network.

Continue reading “Tạ Ơn Chúa Cảm Ơn Người! – Buổi Nói Chuyện và Ca Nhạc Đấu Tranh”

Phóng Sự Hình Ảnh- Hơn 200 Quan Khách Tham Dự Buổi Nói Chuyện Của Linh Mục Nguyễn Văn Khải

Phuong Dong- Tuong Trinh

Nhiếp ảnh gia: Mary Nguyễn và Vương Sĩ Hùng

Tường trình: Thông Tín Viên Phương Đông News

001C-hon 200 quan khach

002A-Quan Khach-Nghi Thuc Khai Mac

Hơn 200 quan khách trong nghi thức khai mạc

Continue reading “Phóng Sự Hình Ảnh- Hơn 200 Quan Khách Tham Dự Buổi Nói Chuyện Của Linh Mục Nguyễn Văn Khải”

Nguồn Gốc các Ðảng Phái & Thể Thức Bầu Cử Tổng Thống Hoa Kỳ – Nền Tảng của Chế Ðộ Cộng Hòa

William Hoàng (MD, USA)
*
Những đóa huyết hoa Tự Do và Dân Chủ đã nở rộ vào cuối thế kỷ 18 chào mừng sự ra đời của hai thể chế cộng hòa đầu tiên trên thế giới là Hoa Kỳ (1776) và Pháp (1789).
Continue reading “Nguồn Gốc các Ðảng Phái & Thể Thức Bầu Cử Tổng Thống Hoa Kỳ – Nền Tảng của Chế Ðộ Cộng Hòa”

Discover WordPress

A daily selection of the best content published on WordPress, collected for you by humans who love to read.

Longreads

The best longform stories on the web

The Daily Post

The Art and Craft of Blogging

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.