Buổi Nói Chuyện và Văn Nghệ Đấu Tranh- God Bless America! Real freedom for Vietnam!

Buổi Nói Chuyện và Văn Nghệ Đấu Tranh- God Bless America! Real freedom for Vietnam!

Thứ Bảy, ngày 16 tháng 11 năm 2019

Từ 12 giờ 30 trưa đến 4 giờ 30 chiều

Tại Ron Russell Middle School
3955 SE 112th Ave, (góc Powell Blvd.)
Portland, OR 97266

1. “Hãy Giành Tự Do Đích Thực Cho Việt Nam- Linh Mục Phê rô Nguyễn Văn Khải, Rome, Italy

2. “Hãy Nhớ Ơn và Vun Bồi Cho Nước Mỹ” – Giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình, Salem, Oregon

Phụ diễn văn nghệ đấu tranh

New Hope Media Network và thân hữu tổ chức
http://www.NewHopeMediaNetwork.net
Phone: (503) 568-8905.
Email: Email: NewHopeMediaNetwork@gmail.com

191103-Thiep Moi Event Nov16-2019 Front side

191103-Thiep Moi Event Nov16-2019 back side

191104-Poster Event Nov16-2019 Color

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s