Buổi Nói Chuyện và Văn Nghệ Đấu Tranh- God Bless America! Real freedom for Vietnam!

Buổi Nói Chuyện và Văn Nghệ Đấu Tranh- God Bless America! Real freedom for Vietnam!

Thứ Bảy, ngày 16 tháng 11 năm 2019

Từ 12 giờ 30 trưa đến 4 giờ 30 chiều

Tại Ron Russell Middle School
3955 SE 112th Ave, (góc Powell Blvd.)
Portland, OR 97266

1. “Hãy Giành Tự Do Đích Thực Cho Việt Nam- Linh Mục Phê rô Nguyễn Văn Khải, Rome, Italy

2. “Hãy Nhớ Ơn và Vun Bồi Cho Nước Mỹ” – Giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình, Salem, Oregon

Phụ diễn văn nghệ đấu tranh

New Hope Media Network và thân hữu tổ chức
http://www.NewHopeMediaNetwork.net
Phone: (503) 568-8905.
Email: Email: NewHopeMediaNetwork@gmail.com

191103-Thiep Moi Event Nov16-2019 Front side

191103-Thiep Moi Event Nov16-2019 back side

191104-Poster Event Nov16-2019 Color

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Discover WordPress

A daily selection of the best content published on WordPress, collected for you by humans who love to read.

Longreads

The best longform stories on the web

The Daily Post

The Art and Craft of Blogging

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: