Tạ Ơn Chúa Cảm Ơn Người! – Buổi Nói Chuyện và Ca Nhạc Đấu Tranh

Huỳnh Quốc Bình

Nhân Mùa Lễ Tạ ơn 2019 và sau buổi tổ chức “Nói Chuyện và Văn Nghệ Đấu Tranh” với chủ đề “God Bless America! Real freedom for Vietnam!”

Chúng tôi xin được tạ ơn Chúa, vì trong vòng hai năm qua Ngài đã cho chúng tôi có sức khỏe, ý chí và điều kiện để cùng một số anh chị em tử tế, có lòng phục vụ người khác, hoàn thành một số công tác mà chúng tôi tin rằng có ích cho xã hội qua tổ chức bất vụ lợi New Hope Media Network.

Continue reading “Tạ Ơn Chúa Cảm Ơn Người! – Buổi Nói Chuyện và Ca Nhạc Đấu Tranh”

Discover WordPress

A daily selection of the best content published on WordPress, collected for you by humans who love to read.

Longreads

Longreads : The best longform stories on the web

The Daily Post

The Art and Craft of Blogging

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.